جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

zhowan beton zagros

  قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور به همراه کامل ماده ها و تبصره ها

   

  قانون جامع حدنگار (کاداستر), قانون جامع حدنگار (کاداستر)کشور ,به همراه کامل ماده ها و تبصره ها,کاداسترچیست

  مصوبات مجلس شوراي اسلامي
  مرجع تصویب:قوه قضائيه
  شماره ویژه نامه: ٧۶٢
  سال هفتاد و یک شماره ٢٠٣٩٨
  قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
  ۴/١٢/١٣٩٣ ٨۴٠١٢/ شماره ٢۵
  حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
  در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم ( ١٢٣ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور که با عنوان« طرح جامع کاداستر » به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ١٢/١١/١٣٩٣ و تأیيد شورای محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ میگردد.

  رئيس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
  ١٩/١٢/١٣٩٣ شماره ١۵۵۴٣٣
  وزارت دادگستری
  در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پيوست« قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۲۹/۱۱/۹۳ به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره ٢۵/ ٨۴٠١٢ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصلگردیده، جهت اجراء ابلاغ میگردد.
  رئيس جمهور حسن روحانی

   

  قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

  فصل اول تعاریف
  ماده ١ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
  ١ حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است که مشخصههای زمين مانند اندازه، کاربری،
  مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است.
  ٢ حدنگاری (عمليات کاداستر): مجموعه فعاليتهای مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهيه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمينی، دریایی، هوایی، ماهوارهای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عمليات زمينی نقشهبرداری، ویرایش و تکميل نقشههای زمينی و تطبيق نقشه با وضعيت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کليه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصيفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن میباشد.
  ٣ نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانهای مکان محوری است که کليه
  اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشهها و اسناد مالکيت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصيفی کليه املاک و
  عارضههای طبيعی کشور در آن ثبت میشود.
  ۴ نقشه حدنگار: نقشهای است که براساس حدنگاری تهيه میشود.
  ۵ سند مالکيت حدنگار: سند مالکيتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهيه میشود.
  ۶ دستگاهها: کليه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مواد ( ٢
  ۳ و ۴ و ( ۵) قانون محاسبات عمومی کشور.
  ٧ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
  ٨ منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخيص سازمان در آن حدنگاری اجراءشده یا میشود.
  ٩ مرکز داده: مرکز ملی دادههای ثبتی موضوع بند (م) ماده ( ٢١١ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
  است.
  فصل دوم وظایف سازمان و سایر دستگاهها
  ماده ٢ سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکيت حدنگار، ایجاد و بهرهبرداری نظام جامع و سایر تکاليف مندرج در اینقانون است.
  ماده ٣ سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که
  موقعيت و حدود کليه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافيایی کشور اعم از دولتی و غيردولتی و همچنين موقعيت و حدودکليه کوهها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچهها، تالابها، اراضی مستحدث ساحلی، مسيلهای دایر و متروکه و جزایر کشور،مشخص و تثبيت شود و امکان بهرهبرداری از نقشهها و سایر اطلاعات توصيفی و ثبتی کليه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشهو اسناد مالکيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به گونهای که هيچ نقطهای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکيت حدنگار نباشد.
  تبصره کليه دستگاهها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری میباشند.
  ماده ۴ سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده ( ٣)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهرهبرداری قرار دهد که علاوهبر اطلاعات نقشهها و اسناد مالکيت حدنگار، در برگيرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقيق پستی آن،شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کدملی یا شناسه ملی و آدرس دقيق پستی اقامتگاه و یا محلسکونت آنها و مشخصات فردی انتقالدهندگان و انتقالگيرندگان ملک و محدودیتها و ممنوعيتهای آن باشد.
  ماده ۵ سازمان مکلف است کليه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغييرات، انتقالات،
  تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجميع، افراز، تفکيک، اصلاحات و غيره را که به صورت رسمی انجاممیشوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکميل و بهرهبرداری از نظام جامع، کليه استعلامات ثبتی را به صورت آنی والکترونيک پاسخ دهد.

   

  این مصوبه در فرمت  pdf و در ۴ صفحه برای شما عزیزان آماده دانلود شده است.برای دانلود فایلقانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور به همراه کامل ماده ها و تبصره ها به صورت مستقیم ازسایت ژوانگه روی لینک زیر کلیک فرمائید.

   

   


  این مطلب تا کنون 25 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1395
  منبع
  برچسب ها : جامع ,حدنگار ,کاداستر ,کشور ,اطلاعات ,ماده ,حدنگار کاداستر ,نظام جامع ,کاداستر کشور ,جامع حدنگار ,اسناد مالکيت ,جامع حدنگار کاداستر ,مجلس شورای ,
  zhowan beton zagros

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز یکشنبه 3 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر